Хрестівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Меню сайту
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Друзі сайту
 • Міністерство освіти і науки України
 • Департамент освіти, науки та молоді
 • Хрестівська спроможна територіальна громада
 • Надеждівська школа
 • Долинська школа
 • Шевченківська школа
 • Новонаталівська школа
 • Освіта Чаплинського району
 • КВНЗ ""Херсонська академія неперервної освіти"
 • Просвіта Херсонщини
 • Шкільні бібліотеки Херсонщини
 • Наше опитування
  Оцініть наш сайт
  Всього відповідей: 66

  Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

  Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.

  Рівні навчальних досягнень

  Бали

  Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

   

  I.Початковий

   

  1

  Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчення

  2

  Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

  3

  Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

   

   

  II.Середній

   

   

  4

  Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію

  5

  Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило

  6

  Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

   

  III.Достатній

   

  7

  Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії

  8

  Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

  9

  Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

   

  IV.Високий

   

  10

  Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний(а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення

  11

  Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми

  12

  Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

   

   

  ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

   

   

       Інформація для випускників школи  ДОВІДНИК ВУЗІВ

  Довідник ВНЗ України. У цьому розділі Ви зможете знайти потрібну інформацію про вищі навчальні заклади України. Наразі розділ містить близько 1000 навчальних закладів різних рівнів акредитації та форм власності з усіх регіонів України.

   

  ПРАВА ДИТИНИ

     Благополуччя дітей і їх права завжди викликали пильну увагу міжнародного співтовариства. Ще в 1924 році Ліга Націй прийняла Женевську Декларацію прав дитини. У той час права дітей розглядалися в основному в контексті заходів, які необхідно було прийняти відносно рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми.

     Що таке право? Це відсутність обмежень, дозвіл на що-небудь. Існує документ міжнародного значення - «Загальна декларація прав людини», де закріплені цивільні, політичні, соціальні, економічні права, що належать кожній людині. (Прийнята 10 грудня 1948 р. ООН). Мета ООН - боротьба за мир і співпрацю між державами.

     Основная ідея цього документа полягала в тому, що людство повинне давати дітям краще з того, що воно має. Але цей документ носив необов'язковий характер для держав. ООН стала розробляти великий документ про права дітей, щоб зробити їх забезпечення обов'язковим для держав.

  Декларація прав дитини

      У 1959 році Організація Об'єднаних націй (ООН) приймає Декларацію прав дитини, в якій були проголошені соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя. За           Декларацією прав дитини дитина має право:

  • на сім'ю;
  • на турботу і захист з боку держави, якщо немає тимчасового або постійного захисту з боку батьків;
  • відвідувати школу і вчитися на рівних в правах;
  • вільно виражати свої думки; на власну думку;
  • на ім'я і громадянство;
  • на здобуття інформації;
  • на захист від насильства і жорстокого звернення;
  • на медичне обслуговування; на відпочинок і дозвілля;
  • на додаткову допомогу з боку держави, якщо є особливі потреби (наприклад, у дітей з обмеженими можливостями).

  Конвенція про права дитини

     У період з 1979-го по 1989 рік Комісія ООН з прав людини, в якій брали участь фахівці з багатьох країн світу, підготувала текст Конвенції про права дитини. В порівнянні з Декларацією (1959 р.), де були 10 коротких, що носять декларативний характер положень (принципів), Конвенція має 54 статті, що враховує практично всі моменти, пов'язані з життям і положенням дитини в суспільстві. Вона не лише конкретизує, але і розвиває положення Декларації, покладаючи на тих, що прийняли її, правову відповідальність за дії відносно дітей.

     Конвенція про права дитяти була прийнята і відкрита для підписання, ратифікації і приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 р. Набрала чинності 2 вересня 1990 р. Цей день щорічно відзначається як Всесвітній день дітей.

      У цей день діти світу заявляють про свої права і про те, що держави повинні захищати їх права. Ми знаємо, що є випадки, коли порушуються права дітей. Не все в світі ще спокійно.

      У процесі підготовки «Конвенції про права дитини» її автори враховували наступні факти, що стосуються дітей з економічно неблагополучних країн:

     1)  покинуто своїми сім'ями близько 100 млн. дітей, які існують лише за рахунок виснажливої роботи, дрібної крадіжки, жебрацтва;

     2) 120 млн. дітей у віці від 6 до 11 років позбавлено можливості відвідувати школу;

     3) щорік близько 3,5 млн. дітей вмирає від захворювань, які піддаються профілактиці або лікуванню;

     4) у країнах, що розвиваються, 155 млн. дітей у віці до 5 років живуть в умовах абсолютної бідності.

      У 1991 році Україна приєдналася до Конвенції.

      У 1993 році в Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей.

      Згідно з Конвенцією Україна у квітні 2001 р. прийняла Закон про охорону дитинства.

      Діти повинні знати свої права. Уміти їх відстоювати. Вивчення прав людини - це, перш за все, виховання упевненості в собі, терпимості. У кожної людини є права. Дитина теж людина, а значить і у неї є права.

      Вони відрізняються від прав дорослих:

     1) меншими можливостями захистити самого себе;

     2) фізичною і психологічною незрілістю;

     3) ранимістю;

     4) залежністю від опіки старших.

     Тому і права його в чомусь глибші, ширше, значніше, чим права дорослого. Права дитини — зведення прав дітей, зафіксованих в міжнародних документах з прав дитини. Згідно Конвенції про права дитини, дитина - це особа, що не досягла 18 років. Держава узяла на себе зобов'язання захищати дітей, тому вони мають такі ж права, як і дорослі.

      Конвенція проголошує дитину повноцінною і повноправною особою;

      Права, закріплені в Конвенції, щонайкраще забезпечують інтереси дітей.

      Це документ, що має міжнародне значення.

      Є орієнтиром для держав, що її підписали, в їх прагненні зробити життя дітей краще, щасливіше.

      Людство повинне прагнути до процвітання, щоб життя дітей було щасливим і прекрасним. Було більше радості в житті дітей. Яскраво світило сонце, було мирне небо над головою, щоб частіше лунав дитячий сміх, щоб поруч завжди були мама і тато. Діти, ви маєте право зростати в умовах свободи, розвиватися фізично і духовно здоровими. Жодна дитина не може бути об'єктом свавілля і повинна постояти за себе. Ви маєте на це права.

   

  Безпека дітей в Інтернеті

     Фахівці "Київстар" та Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України презентували посібник з онлайн безпеки, спільно розроблений у рамках соціальної програми "Безпека дітей в Інтернеті". У ньому розкрито можливості сучасних інформаційних Інтернет-технологій і мобільного зв'язку та способи безпечної поведінки у віртуальному просторі. Згадане видання знайомить із симптомами психічної та фізичної залежності від Інтернету, пропонує рекомендації фахівців з Інтернет-безпеки учням різних вікових категорій, поради щодо організації Інтернет-життя дитини, наводить перелік корисних сайтів. Компанія "Київстар" зробила підбір різних сайтів і порталів, створених спеціально для дітей - з фільтрами і відповідно підібраними групами тем. Безпеку кожного ресурсу гарантують його розробники та творці.

  Список рекомендованих сайтів

       Безпека дітей в Інтернеті… On-ляндія http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm

       Англійська мова — вивчення онлайн, ігрова форма. Українські словарі. Он-лайн перекладач. Дитячий портал: новини, спілкування, розваги, навчання. Більш підходить для дітей старшого віку. http://lingualeo.com/ru

       Розваги для дітей: книжки, аудіо, відео, ігри.  http://sonyashnik.com/

       Розвиваючі ігри, творчість. http://maluk.in.ua

       Журнал «Пізнайко»: вірші, казки, творчість.   http://posnayko.com.ua

       Музеї України: фото, статті. http://prostir.museum/ua

       Живописні міста України: інформація, фото. http://ukrainaincognita.com

       Новини всіх видів спорту в Україні.  http://sport.ua

       Он-лайн карти світу.  http://maps.google.com

       Дитячий портал-соцмережа: ігри, спілкування, щоденники, фотографії та відеоматеріали.  https://tlum.ru

       Сайт присвячений мультфільму «Смішарики». Розважальна соцмережа: ігри, музика, мультфільмиhttp://www.smeshariki.ru

       Ресурс англо- франкомовний.   https://www.poissonrouge.com

   

  Надзвичайно простий інтерфейс і всі дії здійснюються мишкою

       Сайт присвячений знаменитому мультику «Овечка Шон».  http://www.shaunthesheep.com

       Дитяча газета для дбайливих батьків «Казковий вечір»    http://kazkovy.com.ua

       Дитячий сайт «Буратіно»: дитячі казки, бібліотека, аудіо-казки, відеотека.  http://dityachiy.net/-buratino

       Яскравий сайт «Країна ангелят». Абетки, казки, приказки, скоромовки, ігри.  http://www.angelyatko.com.ua

       Розвиваючі, навчальні ігри для самих маленьких та ще багато цікавого і для батьків.   http://solnet.ee

        Сайт для дітей та батьків, на якому багато корисного та цікавого для розвитку дітей різного віку. Загадки, колискові, скоромовки, задачі та головоломки, уроки з малювання, енциклопедія, велика кількість ігор для дому та вулиці.  http://allforchildren.ru

       Сторінка для юних чомучок та винахідників, опис досвідів та багато довідкової інформації.  http://www.nd.ru

       На сайті можна скачати аудіофайли — казки, аудіо книги.  http://www.1001skazka.com

       Дитячий сайт з розвиваючими іграми, загадками, ребусами, мультфільмами.  http://www.teremoc.ru

       Сайт журналу «Мурзилка» з віршами, розкрасками, конкурсами та іншою корисною інформацією.  http://www.murzilka.org

   

  Спеціалізовані Інтернет-сайти дитячої літератури

       - веб-сайт для дітей „Весела абетка”    http://abetka.ukrlife.org

       - веб-сайт „Світ дитини”    http://www.abetka-logopedka.org

       - веб-сайт „Дитяча література”   http://www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm

       - дитячий сайт „Левко”   http://levko.info

       - веб-сайт „Країна міркувань”   http://www.mysl.lviv.ua

       - літературний сайт Ігоря Січовика      http://slovogray.narod.ru

       Народні українські казки      http://derevo-kazok.com.ua/category/tales/folklor-ukr

       Народні українські казки     http://deti.e-papa.com.ua/kazky/4/

       Народні українські казки    http://mir-skazok.net/ukrayinski-narodni-kazki-2

       Народні українські казки     http://megaznaika.com.ua/kazka/kazky-ukrine-27.html

   

  Інтернет-сайти бібліотек та електронних бібліотек

       - веб-сайт Державної бібліотеки України для юнацтва (Київ)    http://www.4uth.gov.ua

       - веб-сайт Національної бібліотеки України для дітей    http://www.chl.kiev.ua

       - веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Київ)    http://www.nbuv.gov.ua

       - веб-сайт „Буквоїд”     http://www.bukvoid.com.ua

       - веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України (Київ)   http://www.nplu.org

   

  Вхід на сайт
  Пошук
  Годинник
  Календар
  «  Липень 2020  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031
  Погода
  Радіо
  Архів записів
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0