Хрестівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Меню сайту
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Друзі сайту
 • Міністерство освіти і науки України
 • Департамент освіти, науки та молоді
 • Хрестівська спроможна територіальна громада
 • Надеждівська школа
 • Долинська школа
 • Шевченківська школа
 • Новонаталівська школа
 • Освіта Чаплинського району
 • КВНЗ ""Херсонська академія неперервної освіти"
 • Просвіта Херсонщини
 • Шкільні бібліотеки Херсонщини
 • Наше опитування
  Оцініть наш сайт
  Всього відповідей: 66

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО «ШКІЛЬНУ РЕСПУБЛІКУ»

  ХРЕСТІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

   

  1. Загальні положення

  1.1.«Шкільна республіка» є шкільною організацією учнівського самоврядування, складовою державно-громадської системи управління навчальним закладом.

  1.2.«Шкільна республіка» в своїй діяльності керується статутом школи, міжнародною декларацією про права дитини та цим Положенням.

  1.3.«Шкільна республіка» діє на принципах добровільності, рівності, законності і гласності.

   

  2. Мета і завдання «Шкільної республіки»

  2.1.Основною метою діяльності «Шкільної республіки» є управління справами учнівського колективу, що реалізує захист прав і свобод, творчих здібностей учнів.

  2.2.Основні завдання «Шкільної республіки»:

  • Згуртування школярів, розвиток їх творчих здібностей, світогляду;
  • Забезпечення оптимальних умов для набуття школярами досвіду громадських дій;
  • Підвищити якість навчання, зміцнити свідому дисципліну, розвивати ініціативу, реалізовувати права і обов’язки учнів.

   

  3. Члени «Шкільної республіки», їх права і обов’язки

  Членом «Шкільної республіки» є кожен учень 2-11 класів школи, зарахований до навчального закладу.

  Члени «Шкільної республіки» мають право:

  • брати участь в громадському самоврядуванні, обговоренні та внесенні пропозицій навчально-виховного процесу, брати участь у всіх заходах «Шкільної республіки»
  • обирати і бути обраним в керівні органи«Шкільної республіки»
  • захищати свою позицію при вирішенні будь-якого питання

  Члени «Шкільної республіки» зобов’язані:

  • виконувати вимоги статуту школи, даного Положення та учнівського парламенту;
  • піклуватися про розвиток «Шкільної республіки»

   

  4. Принципи діяльності «Шкільної республіки»

  4.1. Діяльність «Шкільної республіки» передбачає реалізацію основних принципів, які лежать в основі учнівського самоврядування:

  • демократизація та гуманізація виховного процесу;
  • зв’язок виховання з реальним життям;
  • виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності
  • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів;
  • відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів;
  • свідомість, самодіяльність і активність учнів.

   

  Структура «Шкільної республіки» і напрямки роботи її підрозділів

  Центр «Наука і освіта»

  • боротьба з пропусками уроків, спізненнями, порушенням дисципліни на уроках;
  • контроль за успішністю учнів;
  • організація допомоги в навчанні;
  • контроль за виконанням письмових домашніх завдань;
  • контроль за станом учнівських щоденників;
  • участь у відборі учнів для подальшого навчання у 10-11 кл.;
  • підготовка і проведення предметних тижнів.

   

  Центр «Правопорядок»

  • організація та контроль за чергуванням в школі;
  • попередження правопорушень серед учнів;
  • додержання правил поведінки;
  • правова просвіта (вивчення правил для учнів, статуту школи, документів про самоврядування, адміністративного контролю та кримінального кодексів, інших правових документів, організація зустрічі з юристами та правоохоронцями;
  • контроль за відвідуванням уроків;
  • організація чергувань на позаурочних заходах (вечори, дискотеки, зустрічі);
  • захист прав та інтересів учнів
  • подає інформацію про порушників дисципліни на лінійках.

   

  «Прес-центр»

  • організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру;
  • готує і видає шкільну газету;
  • організовує інформаційно-просвітницьку роботу серед учнів через шкільну пресу.

   

  Центр «Милосердя»

  • здійснює соціальний захист і організовує допомогу одиноким літнім людям, інвалідам, учасникам ВВВ, хворим, учням з бідних родин, сиротам, напівсиротам;
  • піклується про молодших школярів, ГПД;
  • проводить доброчинні заходи.

   

  Центр «Дозвілля»

  • керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
  • залучає учнів до художньої самодіяльності;
  • проведення екскурсій, походів по рідному краю;
  • організація дозвілля на перервах та позаурочний час.

   

  Центр «Спорту і здоров’я»

  • організовує і проводить спортивно-масову роботу, оперативні змагання, в тому числі «Козацькі забави»;
  • залучає учнів школи до участі в спортивних секціях;
  • проведення позаурочних заходів, які сприяють прагненню учнів до здорового способу життя.

   

  Центр «Праці»

  • виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна;
  • створює бригади учнів для ремонту меблів на протязі року;
  • веде облік збереження меблів, закріплених за класом;
  • організовує змагання між класними колективами по збереженню шкільного майна;
  • нагляд за збереженням майна, дрібний та поточний ремонт, благоустрій території школи;
  • організація трудових десантів та операцій («Листя», «Сніг»);
  • рейд перевірки санітарного стану класів.

   

  Центр «Книголюб»

  • формує в учнів культуру читання та дбайливе ставлення до книги, зокрема підручника;
  • пропагує книги, сприяє виробленню потреби у систематичному читанні, формує в учнів навички здійснення самостійного вибору книг для читання і пошуку їх у бібліотеці із використанням книжкових виставок та списків рекомендованої літератури;
  • проводити бесіди, рейди-перевірки на найкраще збереження підручників у класах;
  • організовує роботу «Книжкових лікарень», проводить бесіди з питань дбайливого ставлення до книги;
  • проводить книжкові тижні, бібліотечні години.

   

  Педагог-куратор

  • обирається учнівським самоврядуванням з числа вчителів, які дають на це згоду, або призначаються адміністрацією загальноосвітнього закладу, враховуючи побажання педагогів, опікуватися учнівським самоврядуванням;
  • виконує функції радника самоврядування;
  • виконує функцію посередника між самоврядуванням і вчителями, батьками та місце.

   

  Основні напрями діяльності педагога-куратора:

  • методично правильно готувати учнів до самоврядування;
  • педагогічно грамотно керувати їх діяльністю;
  • рекомендувати органам самоврядування суспільно значущі і цікаві колективні справи;
  • чітко визначати обов’язки;
  • включати в систему самоврядування якомога більше число учнів;
  • зміцнювати і розвивати колективні традиції;
  • організувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва;
  • розширювати гласність в роботі органів самоврядування.

   

   

   

   

  МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКУ РАДУ, СТАРОСТ КЛАСІВ

   

  Учнівська Рада - орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам учнів, затверджується директором школи.

  Обраним до Учнівської Ради може бути кожен учень, що навчається в Хрестівській ЗОШ І–ІІІ ступенів, визнає її статут i дотримується законів школи.

  Учнівська Рада вирішує питання про порушення законів школи і в залежностi від кiлькостi i ступеня порушень накладає стягнення (вибачення, публiчне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, клопотання про виключення тощо).

  Учнівська Рада може подати клопотання до адміністрації навчального закладу про виключення учня або апеляцію про його виключення.

  Учнівська Рада може подати клопотання про захист школяра в конфлiктнiй ситуації з вчителем чи працiвником школи.

  Учнівська Рада органiзовує i сприяє органiзації різноманітних шкільних заходiв, направлених на покращення умов життя школи.

  Староста класу - це учень, що слiдкує за дотриманням учнями, вчителями та працiвниками школи законiв навчального закладу в межах класу, сприяє органiзації життя класного колективу.

  Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

  Староста звiтує перед Учнівською Радою, класним керівником, адмiнiстрацiєю школи.

   

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ХРЕСТІВСЬКОЇ ЗОШ І–ІІІ ступенів

  І. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА

  Кандидати в президенти висуваються як групою учнiв, так i шляхом самовисунення.

  Кандидатура має бути підтверджена не менше як 10-ма підписами представників не менше 4-х класiв.

  Президент обирається таємним голосуванням у визначений Учнівською Радою день на перервах, до i після уроків.

  Президент обирається бiльшiстю голосiв учнями школи, вчителями та працiвниками школи.

  Президент обирається термiном на 2 роки.

  Право бути обраним президентом має кожен учень Хрестівської ЗОШ, крім учнів випускних класів.

  Президент приступає до своїх обов’язкiв на наступний день пiсля оголошення результатiв виборiв.

  ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРЕЗИДЕНТА

  Президент школи є гарантом прав учнiв, вчителів та працiвникiв навчального закладу.

  Радниками президента є міністри центрів i старости класiв.

  Президент видає укази про створення об’єднань, гурткiв, проведення заходiв, акцiй, якi не суперечать законам чи статуту навчального закладу і мають за мету благо школи.

  Президент співпрацює з директором школи згідно статуту.

  Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.

  Президент вносить пропозиції адміністрації школи і педагогічному колективу щодо змін розпорядку школи, навчання, позаурочних заходів на основі вимог учнів школи.

  Президент може призупинити рішення учнівської Ради школярів і домагатися його перегляду.

  Президент школи звітує перед учнівською Радою один раз на семестр.

  Учнівська Рада може оголосити імпічмент президенту в разі невиконання останнім своїх обов’язків і порушень законів навчального закладу.

  Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури поведінки спілкування.

  Прийнято учнівською Радою школярів

   

   

  ЗАКОН ПРО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ ШКОЛИ

   

  Кожен, хто навчається в школі, має право:

  • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;
  • подати свою пропозицію, вимогу президенту школи або до учнівської Ради;
  • висувати кандидатур, а також самовисуватися і бути обраними в будь-який орган навчального закладу;
  • брати участь в будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки, секції, факультативи);
  • ставити питання про перебування в школі учня, якщо той своїми діями порушує закони навчального закладу;
  • не з’явитися на урок тільки з дозволу вчителя, класного керівника, адміністрації школи;
  • достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;
  • вимагати, щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

  Кожен учень зобов’язаний:

  • пройти курс навчання в навчальному закладі;
  • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
  • виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
  • дотримуватись норм статуту та законів школи.

  Прийнято учнівською Радою школярів

   

  ЗАКОН  ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ УЧНЯ, ВЧИТЕЛЯ І ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ

  Особистість кожного, хто працює і навчається в школі є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати права, ображати честь і гідність.

  Образою честі і гідності людини є:

  • нанесення побоїв, побиття;
  • загроза, залякування, шантаж;
  • вживання образливих слів, кличок;
  • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
  • глузування з фізичних недоліків;
  • навмисне доведення іншої людини до стресу, зриву;
  • поява в стані сп’яніння;
  • добровільне прийняття на себе функції раба («шестірки»);
  • здирство, вимагання;
  • крадіжка;
  • псування особистих речей інших людей;
  • брудні наклепи, плітки;
  • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

  Прийнято учнівською Радою школярів

   

  ЗАКОН ПРО ПРОГУЛИ ТА СПІЗНЕННЯ

  ЗАКОН ПРО ПОБУТОВУ КУЛЬТУРУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕРГУВАННЯ В ШКОЛІ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕРГУВАННЯ В КЛАСІ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЛАСНІ ЗБОРИ

  УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНУ ФОРМУ

  ЗАПОВІДІ УЧНІВ ХРЕСТІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

  Вхід на сайт
  Пошук
  Годинник
  Календар
  «  Липень 2020  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031
  Погода
  Радіо
  Архів записів
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0